*वेतडुन वळायेर गीत* Raviraj Pawar

🙏जय सेवालाल🙏

पेनार जमानेम वेतडुर घरेर मुंडाग ‘साडी’ ताणळेन वेतडुन नलवेरीर घर लेजातेते.
जना तांडेरी डावी-साणी बाईवो वेतडुर गळो पकडन हनु रोतीती
जकोन गीत.

*वेतडुन वळायेर गीत*

याडीरो हटको बापुरो हटको नमानो पंतीया
चाले चलावो घोडो बीडो पंतीया
नंगरेम खादो नंगरीम सुतो
नंगरी जगायो सारी रातये याडी

आंगछ तार ससरेरो मळावो
हात जोड राम रामी करलरे
पंच मेळा बामण

आंगछ तार सासुरो झुलर
हात जोड़ बीडलो देलरे
पंच मेळा बामण.

        धन्यवाद👏
भियावो ए गीतेम कायी काई चुक भुल वेगीवतो तमारो नानक्याि भाई समजन माफ करीजो.

image

गोर. रविराज एस.पवार
शामपुरहळ्ळि तांडा, वाडी, कर्नाटक
भारत बंजारा भक्त़ि सेवामाळा समिती
कलर्बुगी विभाग. कोष्याक्ष/खजांची.
    श्री सेवालाल ग्रंथालया
            संस्थापक
       08976305533