वाया म जो “अंधर”रेम वेतडु-नलवेरी जो सात फेरा फरच. वो सात फेरार र्अथ

जय सेवालाल

भियावो वाया म जो “अंधर”रेम वेतडु-नलवेरी जो सात फेरा फरच.
वो सात फेरार र्अथ असे प्रकारेर वीये कन मन हनु लागच.

एक फेरा फरल लाज बेटी पंचुरीे,
दि वेडा फरल लाज बेटी माँ-बापेरीे,
तिन वेडा फरल लाज बेटी भेन माँयेरीे,
चार वेडा फरल लाज नणद-भोजायीरी,
पांच फेरा फरल बेटी जोरू तमारी,
छो वेडा फरल लाज तमारी,
सात वेडा फरल येतडु बेटीरोये,

जर भाईवो ए लेखेम भुल-चुक वेगीवियेतो तमारो नानक्या भाई समजताणी माफ करदीजो

गोर. रविराज एस.पवार
शामपुरहळ्ळि तांडा, वाडी, कर्नाटक
भारत बंजारा भक्त़ि सेवामाळा समिती
कलर्बुगी विभाग. कोष्याध्क्ष/खजांची.
    श्री सेवालाल ग्रंथालया
            संस्थापक
       08976305533