वाते मुंगा मोलारी My Swan song  कासवाडी; कासी- रोमॅन्टिक रान फुल

“कासवाडी एक उन्माद छ.उन्मादी जगणेरो इ एक प्रतिक छ.ये मस्तानी कासीरो चांदणी रातेर मंद मादक प्रकाशे माइरो लेरा लेती रमणो ई एक नृत्य छ.ये हुंसी कासीरो चांदणी रातेरो मस्तानी जगणो इ रोमान्स हुबो करदचं…!
लांबडी, बरु, केसुला, कासवाडी ये गोरुनं आनंदमय जगणेर तत्वज्ञान सिखायेवाळे ये ये रोमॅन्टिक रान गंधेरो ऊपेक्षित जगणो इ जसो गोर लोकसाहित्येरो विषय वे मेलो छ जुज हामारे लकणीरो भी विषय वेयेन चाये.ये रान गंधेनं रोमॅन्टिक फ्लावर सायीत्य सिवारेम प्रतिष्ठा मळेन चाये..गोर वाड;मयीन संस्कृतीरो इ देखणा ‘देखणा रोमॅन्टिक रुप’ आज ग्लोबल वेणो वेणो गरजेर छ..!

जायी,जुयी, गुलाब, चमेलीन जसो अभिजन साहित्येमं प्रतिष्ठा छ जुज ये गोरूर रान गंधेनं साहित्येरे दरबारेमं प्रतिष्ठा मळणो इ गरजेर छ.ये रान फुल गोरुर अस्मिता छ ये अस्मितान जपणो इ आपणो सायीत्य धर्म छ..!

(In  Gor- Mati literature , what do natural flowers & object. symbolize?

There is scientific reason behid that..many different meanings in many different contexts. As far Specific  Gor- culture , ethnic identity,   specific natural  things ( flowers)  only to evoke particular meanings. Most of the time, they will symbolize an aspect of the relationship between humanity and nature, such as the following:

They are most often associated with romance, love, temptation and   also often refer to eco- friendly relationship with nature as an extreme part of humanity..

What a glorious concept we have !!!

What a funtastic idiology Gormati survived !!!

Lets preserve our uniqe culture and language,.. ????????

*भीमणीपुत्र*

*मोहन गणुजी नायक*

Gajanan Dhavaji Rathod
Banjara Live

प्रमुख प्रतिनिधि – गजानन धावजी राठोड

बंजारा लाईव्ह न्यूज

 

Tag: Banjara Gormati Diwali, dipawali

Leave a Reply