वाते मुंगा मोलारी

भिमणीपुत्र मोहन नाईक: *वाते मुंगा मोलारी*

         My swan song
*भीमणीपुत्र लिखित-*

*गोरबोली भाषारो मोहक रुप लेन  “लावण”जल्दीज आपणे सेवामं..!*

1,- लावणेती तेड चलायूं..रे..सूं..!

2- स्वच्छंदतावाद अन अदभुत लेंगी.

3-गोर धाटीरो एक ऐतिहासिक लावण रुप- मोयनारो दळ भिजेगो..!

4- काचीन खांऊ क,पाकीन खांऊ..?

6- गोरबोली भाषा शब्देरो;पेनारो पेनेरो कोसा.

7-एक वीराटण लावण- गोर वाघण;पणि नायकण..!

8-गोरबोली भाषा शब्देरो लावण रुप.

9- लावण गमागो तांडेरो..!

10- कसळात, वाजणा; भोजीयार शौर्य गाथा.

11 – पत्र प्रपंच
*घागरो तो पेरी मसरुरो, लावणेती खलरी नार*

*मोड मोडं करं सणगार*
आसे थाटेती सणगारी हुयी *लावण* जल्दीज आपणे सेवामं…!
*रपीया मेल मुंडो देखलं नी ये*

*काळी छ क, गोरी छ*?
*आपण से रसिक भाइ/भेन लावणेनं आवण दियो..इ एक आसा..!*
         *भीमणीपुत्र*

     *मोहन गणुजी नायिक*

Banjara News
www.goarbanjara.com

Gajanan D. Rathod

Chief Editor