वसंतराव नाइक साहेब

बंजारा र आण बाण शान
वंसतराव नाइक
मित्रो आपण बंजार समाजेरे मांई
संत सेवालाल ओर लारती एकच लाल जन्म लिदो उ
जको महानायक वंसतराव नाइक साहेब ।
म एक कविता आपणे नाइक साहेबेर सारू तयार
करमेलोचू
छत्रपति कोनी छत्ररपती सारखो हेतो ।
हरित क्रांति रो ऊतो जनक हेतो
गोरूरो उ नेता हेतो ।
बंजारा समाजेर उ नायक हेतो ।
सेवालाले लारेती उ गोरूरो दुसरो लाल हेतो ।
आसो मारो नायक हेतो ।

Leave a Reply