वसंतरावजी नाईक साहेब यांच्या 102 वी जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन

“महानायक”
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार,हरितक्रांतीचे जनक व बंजारा समाजाचे प्रेरणास्थान मा.स्व. वसंतरावजी नाईक साहेब यांच्या 102 वी जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन

image

गोर गजानन डी राठोड
स्वंयसेवक
गो.ब.सं.स.भारत
संस्थापक
जय सेवालाल बंजारा सेवा संस्था ठाणे महाराष्ट्र राज्य रजि.महा.1134/14
व सेवादास वाचनालय सावरगांव बंगला ता.पुसद जि.यवतमाळ 9619401377/9920456329