गोरमाटीम पांच नवण – काई छ “याडी बाप येच आपण गुरू छ”

“याडी बाप येच जीवणेर खरे गुरू छ”

पेलो नवण:– मारे याडी बापेन,सोतार दुख भूलन जे मन सुख दिने,सोतारो सपनो छोडन मारे सपनेरो विचार करन सारी जीवण मारे सारू कष्ट करन मारे जीवणेरे उद्धारे सारू रात दन एक करन कूणसी स्वार्थ न रकाडता मन आचो मनकिया बणाये, आछो संस्कार देन आछो विचार करेर सिकाये.
याडी बापे सिवाय जगेम छेनी कोयी मोठो…

दोसरो नवण:- धरती मातान याडीरे बरोबरीन मन वोरे डिलेपर रकाडीच, धरती याजीरो कर्ज छ। आपणेपर येरे सारू जगेम सेती मोठ धरती याडी छ। आपणो भार वोरे खोलेम लेन जल्म भरो आपणे सोबतेम लेन चालच, येरे सारू…धरती याडीन नवण करूचू…

तिसरो नवण:- वाळेन (हवा) मारो जल्म वेतोच वोरो सहारो मळो आन मार जीवण चालू वेगो ये दुनीयाम,
वाळे सवायी आपणो जीवण चालेनी, वाळ न रीय तो आपणो जीवण भी छेनी…

चवतो नवण:- चांदा सुरीयान वदाळो देरे सारी दनीयान, वोंदेर निस्वार्थ कार्ये वो पकस आपणे सारू कररेच, वोंदेरे वजाळो न रेतो तो..आपणो जीवण सदा आधांरेम रेयेवाळे वेतो,

पाचवो नवण:- मारे गुरून (शिक्षक) जे मन हामेशा आछो माणस बणायेर कोसिश करते रीदे, वोंदेर मार्गदर्शन मारे सारू अमृते समान छ। आज म जे भी छू मार गुरू र कारण छू।
मार परतेक क्षेत्रेमायीर गुरू आलग आलग छ।
शिक्षणेर गुरू आलग छ,नौकरीर गुरू आलग छ। परिवारेर गुरू आलग छ।
सामाजिक कार्येरो गुरू आलग छ।
मार प्रत्येक गुरून मने कनेकी नवण करूचू…
आजेरो दाड गुरूरो दाड छ.
आजेरो दाड खुसीरो दाड छ।

पणन ‘ गुरूपोर्णिमा ‘ यी सबदं पेनार वाणीम छेयीं. गुरूपोर्णिमा यी देकादेकी छ.

आपण ‘ गरू बा सदा सदा ‘ केवाळ लोक छा. आपण बापेन गरू माना छा. केनी दूसरेन गरू मानन चालणू आपणो काम छेयीं.

आज भी छोरा छोरी बीगडगे तो दोस बापेन दछं. बाप आछो छेयीं करन छोरा छोरी बीगडगे कछं. गुरून कोयी दोस देयेनी.जग झारण जग कारण कोळे तारण

चोखो पूराये जग मोतीया कोळे तारण

वोरो आरत वूतरिये, वूतरीये कोळ
मार सारी सोबतीन गुरू बा सदा सदा…
जे बोलो सेवालाल…जे बोलो वसंत,

~गोर कैलास डी.राठोड
बंजारा आँनलाईन न्यूज पोर्टल,
www.goarbanjara.com

image

Tag: Banjara Gormati Riti (Sanskruti), panch Navan, Nawan

Leave a Reply