यही सत्य है

🌹परमेश्वर सृष्टि रचेता🌹
             ⬇
ईन्सान                 सैतान
⬇                     ⬇
पवित्रआत्मा       दुष्टआत्मा
⬇                      ⬇
सत्य                 असत्य
⬇                      ⬇
प्रेम                       व्देष
⬇                      ⬇
पुण्य                    पाप
⬇                      ⬇
न्याय                 अन्याय
⬇                      ⬇
निस्वार्थ              स्वार्थ
⬇                      ⬇
तप                     शाहीथाट
⬇                       ⬇
शांती                  अशांती
⬇                      ⬇
जीत                   पराजीत
⬇                      ⬇
मोक्ष स्वर्ग          तळपती नरक

भियाओ ई जीवन स्तंभ छ, जेनजेन जो निवडेरो उ जेरजेर
हातेम छ, परमेश्वर आपणेण मनुष्य बणायो बुध्दी दिनो
विष भी बणायो अमृत भी बणायो निर्णय लेरो आपणेण
अधिकार दिनो, कुणशी वाटेन
जायेरो अब जेरजेर हातेम छ, जस करणी वस भरणी ई अंतिम सत्य छ,  ई नानकीस जिंदगीम
सत्कर्म कमालो,।

रेजाये माडी हवेली, धनदौलत
यतेर यतच, आये सोबत सत्कर्म पुण्य कमाये जेरो हसाब
सोबत आये, आध्यात्म आपणेन
आचो जीवन, अन सत्य वाटेन
चलावच आची वाटेन चालो, शांती समाधानेर जीवन जगो ।
                   
                         किसु
                    “सत्यजीवन”
                     चॅरिटेबल ट्रस्ट

Leave a Reply