मार मनेम तार रिंगटोन वाजू करे द ।।

सेवा मार हारदेम तार
व्हायब्रेट चालू रेयद।।

मार मनेम तार रिंगटोन
वाजू करे द ।।

दुर भाया माती चलोगो तरी चालीयं।।

पळ म जत जायू वत ता
हारदेर नेटवर्क रेय द।।

मार मनेम तार रिंगटोन
वाजू करे द ।।

म कशंयी सोगोबी तो
मार सपनेम आयेस ।।

आकी वगाडो तो मार आकीम तार मिस कॉल आयेद ।।

मार मनेम तार रिंगटोन
वाजू करे द ।।

दुर दुर रेताळीन थक जायू म
आसेवेळी तार नाम
लेन बॅटरी रिचार्ज वेयदं ।।

मार मनेम तार रिंगटोन वाजू करे दं ।।
जमीय वसो तार नामेरो टाॅपअप मारतु आयेन चायं ।।

झिरो बॅलन्स हेगो तरी मोकळो तार नाम लेतू आयेन चायं ।।

मार मनेम तार रिंगटोन वाजू करे दं ।।
!! जय सेवालाल !!

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply