माननीय मोहन राठोड़ना प्रचंड बहुमताने विजयी करा.

माझ्या मतदार बंधु भगिनीनो मला आपल्या मतदार संघातील जनतेची सेवा करण्याची फ़क्त एकच संधी दया . आपले चिन्ह शिलाई मशीन

मोहन राठोड़, अपक्ष- किनवट -माहुर, महाराष्ट्र

IMG-20141006-WA0051 IMG-20141006-WA0029 IMG-20141006-WA0032 IMG-20141006-WA0033 IMG-20141006-WA0034 IMG-20141006-WA0037 IMG-20141006-WA0041 IMG-20141006-WA0042 IMG-20141006-WA0047 IMG-20141006-WA0048

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply