माननीय मोहन राठोड़ना प्रचंड बहुमताने विजयी करा.

माझ्या मतदार बंधु भगिनीनो मला आपल्या मतदार संघातील जनतेची सेवा करण्याची फ़क्त एकच संधी दया . आपले चिन्ह शिलाई मशीन
मोहन राठोड़, अपक्ष- किनवट -माहुर, महाराष्ट्र

IMG-20141006-WA0032

 
Read More

Leave a Reply