माथेपर पसारो वटा लेन गोर चाले कारखानेन मोळी बांधेन साटा तोडेन

Banjara song on current situation
माथेपर पसारो वटा लेन
गोर चाले कारखानेन
मोळी बांधेन साटा तोडेन(२)

परभाती उठे लिदे हातेम कोयता
रानेमाई हुबे साटा किदे घायटा
हातेपरीया तंबाकू मसळलेन
माथेपारीया रुमाल बांधलेन……….

मोळी बांधेन साटा तोडेन(२)

याडी वटाव माथेपारीया मोळी
छोरा रोवच हलायवासू झोळी
घोर लागो वोरे जीवेन
काई वेगो मारे बाळेन……………

मोळी बांधेन साटा तोडेन(२)

तडकेमाई भिया घाम गाळरो
छो मीना साटारे फडेमाई राबरो
आखीमाई निंद छेणी घडी भर
काम कर वु रात दन…………….

मोळी बांधेन साटा तोडेन(२)

माथेपर पसारो वाटा लेन
गोर चाले कारखानेन
मोळी बांधेन साटा तोडेन(२)

Leave a Reply