महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 : बंजारा मतदार बहुल क्षेत्र

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019

???? *40 विधानसभा मतदारसंघात ….40 बंजाराच आमदार निवडून आनु या….*

???? *40 विधानसभा क्षेत्रात ….40 निरीक्षक ची नेमणूक करू या…. मानधन देऊ या.*

???? *40 विधानसभा मध्ये …. मतदार नोंदणी करून मतदान टक्का वाढवू या…..WITH MAN.. MONEY… MASAL POWER*

???? *राज्यातील सर्व मतदारसंघाचा सर्वे रिपोर्ट…..*

???? *विधानसभा आमदार क्षेत्रात 3 लाख ते 3.50 लाख मतदार असतात….त्यापैकी जवळपास 1 लाख मतदान घेणारा उमेदवार निवडणूक जिंकतो…*

???? *बंजारा चे 40 विधानसभा मतदारसंघात असे आहेत की थोडे मतदार वाढवले की कोणत्याही पक्षाची मदत न घेता छोटे मोठे संघटन सोबत घेत बंजारा आमदार निवडून येऊ शकतो….*

???? *बंजारा विधानसभा क्षेत्रात लोकसंख्या जास्त पण प्रत्यक्षात मतदार कमी आहे त्या बाबत तक्ता खालील प्रमाणे…*

अ क्र विधानसभा बंजारा मतदार

1) कारंजा 70000
2) पाचोरा 35000
3) बुलढाणा 38000
4) सिंदखेडराजा 35000
5) मुर्तिजापूर 25000
6) काटोल। 37000
7) राजुरा 30000
8) चाळीसगाव 70000
9) यवतमाळ। 65000
10) हदगाव। 60000
11) उमरखेड। 50000
12) परतूर। 55000
13) गेवराई। 55000
14) पुसद 90000
15) दिग्रस। 85000
16) किनवट। 70000
17) मुखेड। 55000
18) जामनेर। 45000
19) हिंगोली। 45000
20) एरंडोल। 33000
21) वर्णी। 30000
22) राळेगाव। 32000
23) आर्णी। 40000
24) वाशीम। 35000
25) कळमनुरी। 40000
26) भोकर। 52000
27) देगलूर। 35000
28) जिंतूर। 45000
29) पाथरी। 40000
30) गंगाखेड। 40000
31) पैठण 35000
32) कन्नड। 40000
33) नाशिक पश्चिम 35000
34) माजलगाव 40000
35) परळी। 30000
36) औसा। 28000
37) तुळजापूर 35000
38) उस्मानाबाद। 30000
39)अहमदपूर। 34000
40) उदगीर। 32600
41) लोहा। 28000
42) सोलापूर शहर। 35000
43)अक्कलकोट। 40000
44) सोलापूर दक्षिण। 30000

???? इच्छुक उमेदवार / निरीक्षक यांनी माहितीसह उपस्थित राहावे

पत्ता
22 माळा, सनसाइन टॉवर, दादर (प)

तारिक
19/5/2019

संपर्क
डॉ मोहन चव्हाण – 9673009191
गोर जीवन राठोड – 9769033758

*गोर प्रकाश राठोड*
राष्ट्रीय प्रवक्ता
राष्ट्रवादी बंजारा परिषद

Tag : Maharashtra Vidhansabha Election 2019, Banjara Population Voter area in Maharashtra

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply