भाव भक्त़िरो करल तोल तोन जिव मळो अनमोल !! -रविराज पवार

जय बंजारा

भाव भक्त़िरो करल तोल
तोन जिव मळो अनमोल    !!

माया रूपी डुन्गरेरी झाडी
ज्ञनेरे गसल क्राडी
घमन्डेरी डांगेन छोल (पापेरी)
तोन जिव मळो अनमोल 

भाव भक्त़िरो करल तोल
तोन जिव मळो अनमोल    !!

वेैरग्यन लेलेस सातर
दय धर्मेपर रेदेस हात
सेती मीठो रकाडेस बोल
तोन जिव मळो अनमोल

भाव भक्त़िरो करल तोल
तोन जिव मळो अनमोल    !!

जसो गंगारो छनीदेख नळ
वसो मन कर र्नीमळ
वोम भारी छ भक्त़िर खोल
तोन जिव मळो अनमोल

भाव भक्त़िरो करल तोल
तोन जिव मळो अनमोल    !!

      जय सेवालाल

image

गोर. रविराज एस. पवार
(Gbss of india) स्वयंसेवक
(Bbbss) खजांचि / कोष्याध्यक्ष.
एवं
संस्थापक:- श्री सेवालाल ग्रथालया
08976305533