भाईओ पांपलेट, पोस्टर, आणि बॅच मळेवाळेर नाम आणि नंबर जिल्हा

जय सेवालाल
18 माच॔ 2015 बुधवार
भाईओ पांपलेट, पोस्टर, आणि बॅच
मळेवाळेर नाम आणि नंबर जिल्हा
1.)अमरावती-प्रा. विशाल जाधव-9860880444
2.)वाशिम-अनिल राठोड-9767030910
रतन राठोड-9420371477
3.)अकोला-सरदार राठोड-9822262884
मनोहर राठोड-9765501888
4.)यवतमाळ-विलास राठोड-9763944947
दयानंद चव्हाण-9552171477
संजय पालतया-9764215097
5) नागपूर-मोहन चव्हाण-9421777836
6) चंद्रपुर-गोविंद पवार-9421723421
7) बुलढाणा-अनिल राठोड-9527528811
रमेश राठोड-8806361285
8) औरंगाबाद -शिवाजी राठोड-7276469164
प्रा. प्रविण राठोड -9545554471
9) जालना- अविनाश चव्हाण- 7350495777
10) बीड- संपत चव्हाण- 9049813001
11) उसमानाबाद- राजाभाऊ पवार-9420272708
12) लातूर – अशोक चव्हाण- 9420870662
13) पुणे- इंजि.रवि राठोड- 8380092924
14) मुंबई -विकासक मिलिंद पवार- 9867181555
15) धुळे – ओंकार जाधव- 9552183999
16) नाशिक- राम राठोड- 9421603686
17) परभणी- विलास राठोड- 9421457279
18) हिंगोली – बाळू राठोड- 9921583361
शेसराव चव्हाण- 9922617795
19) नांदेड- अॅड .प्रदिप राठोड- 9421703018
20) जळगाव- सुभाष तंवर- 9699086864
21) अहमदनगर- बाबासाहेब राठोड- 7588094446
22) सोलापुर – तारासिंग चव्हाण- 9423474095
कृपया करन आपणे आपणे जिल्हा र लोकुती संपर्क करण पांपलेट , पोस्टर, बॅच लो
आणि आपणे आमणे जिल्हा म जास्तीत जास्त लोकु कन जान morcha म सहभाग लेयेर को

Leave a Reply