भटक्या विमुक्तांना क्रिमीलेअर संज्ञेमधून वगळण्याबाबत – मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणार

IMG-20151208-WA0006

IMG-20151208-WA0007भटक्या विमुक्तांना क्रिमीलेअर संज्ञेमधून वगळण्याबाबत – मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणार तारांकित प्रस्नाद्वारे उपस्थित केलेला मुद्दा