बंजारा समाजेर ताकत बढाये सारू आछे विचारेती समाज कर्य करेवाळो स्वाभिमानी समाज सेवक पद्मश्री रामसींगजी भानावत येंदुन भावपर्ण आदरांजली अन खरो अभिवादन सोहळा ठरेवाळो छ…!

वाते मुंगा मोलारी

           My swan song 

पद्मश्री रामसिंग भानावत काका स्मृति प्रित्यर्थ

 “नवो समीयारो नवो जाहीरनामाना”
“साहित्य संमेलन इ भाषार जत्रा रचं.भाषा व्यवहारे माइर भुलाडी पडगे जकोण शब्देर अन भाषा व्यवहारेमं प्रचलित आसे परंपरागत रुढ शब्देर मळाभेट आसे जत्रामं वेती रचं.साहित्य संमेलनेरे माध्यमेती गमागे जकोण  शब्द जर भाषा व्यवहारेमं होटो आवगे तो भाषा श्रीमंत, समृद्ध अन संपन्न वे सकचं.इज गोर बंजारा साहित्य संमेलनेरो हेतू रेयेन चाये…!

       भाषार विकास इ ओ भाषिक लोक गणेरो विकास रचं.हानू भाषा प्रेमी अभ्यासकेर केणी छ.जना आपण गोर बंजारा साहित्य संमेलनेर वाते कराचा जना ओतं ढालीया, जोगी, नावी, सिंगाड्या,ढाडी ये से गोरबोली भाषिक घटकेर विकासेर बांधिलकी स्विकारणू अपेक्षित रचं.”

      परिवर्तनेरे नामे हेटं गैर गोरबोली भाषिक लोकगणेरी कुंडीनं आपण तांडरी-गोंण्णी करन स्वीकारलेरे छा; पणन आपणेनं गोरबोली भाषिक ढालीया, ढाडी, जोगी, सिंगाड्या, नावी ये घटकेरी छोरी तांडरी- गोंण्णी करन आपणेन चालेनी.

गोंण्णी करन आपणेनं आपणेनं कोरी चालचं;पणन गोरी चालेनी आजी ऊपरती आपण  जय संविधान केते हिंडरे छा.इ कुणस समता?

         ढालीया, जोगी, सिंगाड्या,नावी,ढाडी ये घटकेऊरी गोरबोली भाषिक छोरीनं जे दन  नायकेर बोडी, गोर साहेबेर बोडी करन सामाजिक प्रतिष्ठा मळ जाये ऊ दन खरो सामाजिक न्याय अन समतारो पेलो दन ठरेवाळो छ

 गोरबोली भाषिक डलीया, ढाडी, जोगी,नावी, सिंगाड्या ये गोरगणेरी छोरी आपणेनं गोंण्णी करन चालेनी;गैर गोरबोली भाषिक लोकगणेरी कुंडी आपणेन गोंण्णी करन चालरी छ.

गोरबोली भाषिक गोर गणे माइर इ विषमतार दरी कूं कमी करतू आये? इ एक गंभीर समस्या आज गोरबोली भाषा, गोर धाटी मुंड्यांग निर्माण वेगी छ…!

      गोरबोली भाषिक गोरगणे माइर ढालीया, ढाडी, जोगी, सिंगाड्या, नावी ये वंचित, अपेक्षित घटकेनं प्रतिष्ठा मळणू..ये अपेक्षित घटकेरे दबे हुये आवाजेनं भाषा मळणू..ये घटकेरो कडापो भी शब्दबद्ध वेणू…इ आपणो मानवतावादी साहित्य धर्म नवो समीयारो नवो जाहीरनामा रेयेनं चाये

क्रांतिकारी जाहीरनामा इज खरो पद्मश्री रामसिंगजी काकानं भावपूर्ण आदरांजली. ठरेवाळ छ

              भीमणीपुत्र 

          मोहन गणुजी परीक्षा

गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्युज पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य 

Leave a Reply