बंजारा कविता “याडी बापेर उपकार ” कवी : श्री यश राठोड हिंगोली

बंजारा कविता
“याडी बापेर उपकार ”

बेटा वमत हैवान
याडी बाप तार भगवान
धरतीप जन्म दिने तोन
उदुर उपकार तु आज मान
बेटा वमत….

साडी चोळी न मळी धोती
बाप किदोरे कष्ट फुगान छाती
आशा हेती रे भारी तोती
हानु वमत तु बेईमान
उदुर उपकार……
बेटा वमत……

याडी बापेन विचारन देख
उदुर सपनो चांदा सरीख
शाळा सिकान, मोठो करन
आचो नागरिक बनाव तोन
उदुर उपकार…..
बेटा वमत……

कवी : श्री यश राठोड हिंगोली

काई कमाईस याडी बापेर विन
ठोकर लागतेज करीस ध्यान
जिंदगी छ उदुर चरणेम
उदुर उपकार आज तु मान
बेटा वमत …….
याडी बाप……..

कवी : श्री यश राठोड हिंगोली
मो. 7083738252

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार 8976305533

Leave a Reply