बंजारा/भटके विमुक्त जाती-जमाती च्या सर्वांगीण विकासाकरिता महाराष्ट्र शासन संचलित वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेच्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा मधील अशासकीय अध्यक्ष/सदस्य/सचिव यांची नियुक्ती तात्काळ करणे अन्यथा समाजाच्या वतीने तीव्र जन आंदोलन – संदिप चव्हाण जिंतूरकर 

अति महत्वाचे निवेदन????????

20/07/2017-मंत्रालय, मुंबई
*प्रति,

1)@मा.ना.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस,

मुख्यमंत्री.

2)@मा.ना.श्री. राजकुमारजी बडोले,

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री.

3)@मा.ना.श्री. रामजी शिंदे,

वि.जा.भ.ज मंत्री.

4)@मा.ना.श्री. संजयभाऊ राठोड,

महसूल राज्यमंत्री.

5)@मा.ना.श्री. हरिभाऊ राठोड – Ex M.P& M.L.C

(वरील सर्व) मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
*विषय :- बंजारा/भटके विमुक्त जाती-जमाती च्या सर्वांगीण विकासाकरिता महाराष्ट्र शासन संचलित वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेच्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा मधील अशासकीय अध्यक्ष/सदस्य/सचिव यांची नियुक्ती तात्काळ करणे अन्यथा समाजाच्या वतीने तीव्र जन आंदोलन बाबत. आज मंत्रालय येथे निवेदन देण्यात आले* ????

Banjara News
Banjara News

Chief Editor – Gajanan D. Rathod

Banjara news online portal

9619401377

Leave a Reply