“फक्त तू खच्चू नकोस”

   *|| फक्त तू खचू  नकोस ||*

एक डाव हरला तरी
त्यात काय  एवढं ..?
कुणीतरी जिंकलंच की
हे ही नसे थोड …
संधी मिळेल तुलाही,
लगेच हिरमसु नकोस,
आयुष्य खुप सुंदर आहे,
फक्त तू खचु नकोस …
       सूर्य रोजच उगवतो,
       त्याच  नव्या तेजाने …
       रोज मावळतीला जातो
       रोजच्याच् नेमाने …
       येणे जाणे रितच् इथली,
       हे तू विसरु नकोस …
       आयुष्य खुप सुंदर आहे,
       फक्त तू खचु नकोस …
प्रेम तुझ्यावर करणारे ,
कितीतरी लोक आहेत …
तुझ्यासाठी जोडणारे ,
खुप सारे हात आहेत …
अरे अशाच आपल्यांसाठी ,
तू ही थोड हसुन बघ …
आयुष्य खुप सुंदर आहे,
फक्त तू खचु नकोस …
       वाट तुझी बघत असतं,
       रोजच  कुणीतरी …
       तुझ्यासाठी जगत असतं ,
       आस लावून प्रत्येक क्षणी …
       त्यांच्यासाठी तुलाही जगायचे,
       अश्रु तू गाळु नकोस …
       आयुष्य खुप सुंदर आहे,
       फक्त तू खचु नकोस …
उठ आणि उघडून डोळे ,
पहा जरा  जगाकडे …
प्रत्येकाच्या आयुष्यात ,
काहीतरी असतेच् थोडे …
नाही नाही म्हणून ,
उगाच कुढत तू बसु नकोस …
आयुष्य खुप सुंदर आहे,
फक्त तू खचु नकोस …
       सामर्थ्य आहे हातात जर, 
       स्वप्ने डोळ्यात घेऊन चल …
       परिस्थितीशी भिडवून छाती,
       दोन हात करत चल …
       विजय तुझाच असेल
       तेव्हा मागे वळून बघु नकोस …
       आयुष्य खुप सुंदर आहे,
       फक्त तू खचु नकोस …

        ‼ *काळजी घ्या* ‼

~ गोर कैलास डी राठोड
बंजारा आँनलाईन न्यूज पोर्टल.
www.goarbanjara.com

image

Leave a Reply