प्रा. दिनेश एस. राठोड *Bhimniputra’s Gorpan:* *The Linguistic Beauty in Gorboli Dialect* आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी भाषाम ये पुस्तकेर समिक्षात्मक लेखन करन जगेन गोरबंजारार समृद्ध संस्कृती, गौरवशाली इतिहास, लोकसाहित्येर ( *Gor-Banjara’s enriched culture, history and folk literature*) र ओळख गोर बंजारा इतिहासेम पेलीवंळा जगेन ओळख करदिनो – प्रा. संतोष हुनासिंग राठोड भुवन्स कॉलेज मुंबई

*वेगो जयजयकार जगेम*
*गोरबंजारा संस्कृतीरो*
जय सेवालाल
भीमणीपुत्र मोहन नाईक व मारो गुरू प्रा. दिनेशजी न पेलेवंळा नवंळ करूचू *गोरपान* ये पुस्तकेर रुपेती मारो गुरू
प्रा. दिनेश एस. राठोड *Bhimniputra’s Gorpan:* *The Linguistic Beauty in Gorboli Dialect* आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी भाषाम ये पुस्तकेर समिक्षात्मक लेखन करन जगेन गोरबंजारार समृद्ध संस्कृती, गौरवशाली इतिहास, लोकसाहित्येर
( *Gor-Banjara’s enriched culture, history and folk literature*) र ओळख गोर बंजारा इतिहासेम पेलीवंळा जगेन ओळख करदिनो. गोरुर इतिहासेम सुंवर्ण अक्षरेती यी आंतरराष्ट्रीय घटना आज लकागी. मारो गुरू जगेर इतिहासेम पहिलो आसो गोरमाटी साहित्यिक छ ये बहुमानेर खरो मानकरी छ. अतिशयोक्ती छेचा.. आन मजाक छेनी.. कतरीक मेहनत आन talent लागो विय…
ये पुस्तकेर रुपेती.गोरूर धाटी,बाणों, संस्कृती सण तेवार साकी साकतंर गीद ढावलो येदूंर पुरेपूर जगेसमोर मांडेन भिमणीपुत्र मोहन नायिक आनं प्रा. दिनेश राठोड सर गोरमाटी वास मोटो ऐतिहासिक काम कीदेच. जगेर समस्त बंजारा वास यी आभिमानार वात छ.स्तुती करेवास मार कन इंग्रजीर शब्द कमी पडरेच..
आसे ये जगविख्यात पुस्तकेम आंतरराष्ट्रीय साहित्यिक प्रा.दिनेश राठोड सरेर लेखन कामेन मार थोडसेक हातभारतो लागोच..मार शुभ संदेश देयेर पुस्तकेम संधी मळीच. घंणो नसिबेवाळो छु..भा म….
मन वाटच..मार गुरु आतच थांबेवाळो कोणी.. एक दन ये पुस्तकेन (folk study) र अभ्यासक्रमेम आयेसार प्रयत्नरत रीय ..अस म सेवाभायान आरदास करूचू.
भियावो. तीन चार दनेमज पुस्तकेर विक्रमी खपे साम सामु वाटचाल वेरीच..
भियावो आजेर जमानेम तम हामार बालबच्या इंग्रजी माध्यमम सिकरेजच. ये पिढिन गोरसंस्कृती शिकेन यी पुस्तक उपलब्द करन दो..भविष्येम गोर बोलीन संविधानिक दर्जा मळेवास असे आंतरराष्ट्रीय दर्जार पुस्तक कामी पडीय..आस आशा करेन हरकत छेचा. मार गुरुर कृपातीच मार पुस्तक- *Now Speak English Through
Gorboli*भी Global level प आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन वेरोच..आन जगेम पुचेन थोडसक दनज बाकी छ. करनच एकेवडी संस्कृती आन गोरबोलीरो जगम बोलबाला वेयेन वेळ लाग कोणी. .असे पुस्तक लको भियावो….गोरूरो धजा जगेम फडकावो..करन म मार से बुध्दी वान गोर मित्र, सहकारीन विनंती करींव की देखो तम यी पुस्तक अवश्य वाचो.जेन पुस्तक चाय वू मन फोन कर सकोचो.. तमेन घरपोच उपलब्ध वेजाय..
अॅमेझोन,फ्लिपकार्ड, शाॕपक्ल्वीज ,गुगल अशी वेगवेगळी 13 साईटेपरती
उपलब्ध छ…
*धन्य छ गोर संस्कृती आन धन्य छ मार गुरु.*

*जय गोर जय गोरसंस्कृती ..*
*हनुच जयजयकार होत र मार गोर बोलीरो..आन गोर* *संस्कृती..धाटीरो..*.

*प्रा. संतोष एच. राठोड*
भवन्स कॉलेज, मुंबई
???? *9867129940*

Banjara live
Gajanan Dhavaji Rathod

गजानन धावजी राठोड

प्रमुख प्रतिनिधि – बंजारा लाईव् न्यूज

9619401377