प्रा.दिनेशभाऊ राठोड तमेन जल्म दनेर कोटी कोटी शुभेच्छा- गोर कैलास डी राठोड,


​*जिवेद शरद शतम्*

वसंतराव नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ महाराष्ट्र राज्येरो राष्ट्रीय अध्यक्ष अन् हामारो मार्गदर्शक मा.प्रा. *दिनेशभाऊ सेवा राठोड*

येंदुन जल्म जनेर कोटी कोटी शुभेच्छा…

भीया तमार प्रत्येक विचार लिंबडासू फेलणो…तमार प्रत्येक शब्द घूलरासू वदणू.

तमार कार्य नेहमी चारी दिशान गोर संस्कृतीर कार्येन हातभार लागणू.तमार प्रत्येक शब्द हवार दिशान जान काणी समाजेर प्रत्येक युवकेन दिशा अन दशार औळख कराणू,तमार प्रत्येक विचार युवकेर मनेमाईर दुषित विचारेन अग्नी बणन भष्म करणू, तमार प्रत्येक विचार समाजेर प्रत्येक भाई सगासेण येंदुर दुषित विचारेन जल बणन धोणू, भीया तमार प्रत्येक विचार गोर गरीबेर सुशिक्षित विद्यार्थीन पाताळेती लेन तो आकाशेन पूचाणू, भीया तमार संपूर्ण आयूष्य निसर्गे सरीको रेणू..करन गोर माटी समाजेम जल्मो हामारो स्वाभिमान,

गोर गरीबेर मान बढायेवाळो हामेन नेहमी मार्गदर्शन करन

हामेन आछे विचार देयेवाळो भीया तमेन कोटी कोटी शुभेच्छा..🌷👏
गोर कैलास डी राठोड

व समस्त वसंतराव नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ पदाधिकारी ठाणे,मुंबई महा.राज्य.

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply