“प्रभू निराकार” ;-युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव 

## प्रभू निराकार ##

करू विनंती पोसेवाळो भगवान 

सारी लोकूप रेयदेस तारो ध्यान 

चूक भूल वेगी तो पकडूचू कान

भोळो म बालक छू अज्ञान  …

तू सारी दुनीयान बणायो

तू चांदा सूरज बी घडायो

रेदं हामेप तारो एहसान 

भोळो म बालक छू अज्ञान  (1)

तूज से तारान चमकायो

ढगेती तू पाणी पाणी पाडलायो

फूलेरो सुंगध दीनो तू छान

भोळो म बालक छू अज्ञान  (2)

सादा पाणीन गंगाजल तू बणायो

सारी जगेर पालकत्व मळायो

किर्ती तारी छ वू महान 

भोळो म बालक छू अज्ञान  (3)

से वेन करा तारो गुणगान 

भोळो म बालक छू अज्ञान …..

(टीप : निर्गुण , निराकार, सचेत  व असत्यावर सत्याचा त्याचप्रमाणे अधर्मावर धर्माचा विजय मिळवून देणारी एक आंतरिक चैतन्यमय शक्ती म्हणजेच भगवान…..)

*** लखनकुमार मा.जाधव ***