“पो बांधण कोरे तारण”दसरावेर आरती वतारेर संस्कृति 

पो बांधण  कोळे तारण
परतेक आनेर कन बांधेवाळ

आन जणगाणीर कोळ तारेवाळ याडी सगळतीर दसरावेर चोखो पूरेरवणा आरत वताराछ. 
चांदा       सूरीयारी
धरती      मातारी
हावा       पाणीरी
झाडे       पाडेरी
जीव        जणगाणीरी
सेवा         जेतारी
आरत वूतरी ये कोळे तारण पो बांधण.
गोरमाटी आरती करेनी आरत काढछ. मंजे मतलब समजन ल छ.. आन लाखेप दीवो बाळछ.
राधेशाम मोवन आडे बांणोंत.

सौजन्य:गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य 

Leave a Reply