पोहरादेवी तीर्थ क्षेत्राला पर्यटन स्थळ घोषित करा – आमदार रामनाथ मोते

पोहरादेवी तीर्थ क्षेत्राला पर्यटन स्थळ घोषित करा – आमदार रामनाथ मोते
Prahar- Poharadevi 28112015

 

Tag: Poharadevi. Poharagad, Poriyagad, sevalal, Prahar Marathi News paper