“पेणार वाणी”:माटी मारतीया रामचंधिया भुकीयां

==
जो माटी समागो, वोर बेटासारू सीकवाडी घालं छ.
===
👵🏽  सीकवाडी  😰

   👵🏽 सामळो भा!

रामीया,

हेणी हेणी हीयी छ. नेकी बदी सराण लेन, पाडे सरीक पडावू ढळकगे छ. सेन वोज वाटेती जाणू छ. आज खावां छा, सवारेर भरोसो रेयेनी. वसोज मरण धरण केरी हातेर रेयेनी. हारे मायीर मोती पडते जाय, वेण माता मोती परोती जाय, यी जग रीत छ.

😰 दोयरा : याडी सायेबणीप भरोसो रकाडो.
—————-
👵🏽 आजे ताेणी ‘ सेवीया ‘ आपणेम वेतों. वोती संधायो वसो भायी – सगान ढाको छ. कायीं कमायो, कायीं गमायो कीणा मत काडो, सांधो जेन सणो.
कोयी रोवो – हींझरो मत,
          झूरो – झीको मत,
          सासो – घोरो मत,
         नसासो नाको मत.

😰 दोयरा : हींझरेती, झीकेती, घोरेती, नसासो नाकेती, आबं वू मळेवाळो छेयीं.
—————-
👵🏽 तम भायी नातेगोतेप धेन रकाडो.
   आडीगूतीसारू कूडी छ,
                     घरबार छ,
                        पंछ छ,
   नायेकडार धोळ हार छ.

😰 दोयरा : आतराभले गणगोत आन सीव सेजारी छ.
——————
👵🏽 केणावट छ, ‘मूयेन मटी आन जीवतेन बाटी.’
डील झडकारन आपापणे कामे धंधेन लागो.

😰 दोयरा : वूठो ! नायेणपान करताणी कोळबटको खावो.򚠊
😪😭😘
====
वूदारण करन सीकवाळी पकडेवाळो रामीया यी सेवीयारो बेटा कोछू.

आसे कारण रामीयार जागं सीकवाळी पकडेवाळे बेटारो नाम लेणू आन सेवीयार जागं समागो जेरो नाम लेणू.
=====
– मारतीया रामचंधीया भूकीया

सौजन्य: गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,व Chif Editor
Goar Banjara online News Portal,
Website:www.goarbanjara.com

image