पुसद येथे होणाऱ्या बंजारा वधु- वर परिचय मेळावा

पुसद येथे होणाऱ्या बंजारा समाज वधु- वर परिचय मेळावा

दी.24/जाने/2015 शनिवार वेळ सकाळी 11:00 वा शिवकमल मंगलकार्यालय (सांडवा मांडवा रोड )पुसद जि यवतमाळ
आयोजक :- ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ पुसद
भारतीय बंजारा  कर्मचारी सेवा संस्था पुसद

विनीत:- प्रा. संजय चव्हाण 9423653974
विजय जाधव
9422165893
प्रा. प्रेमसिंग राठोड
9405408662
नंदेश चव्हाण
9604278839
नरेंद्र जाधव
7507500750
ईशान रा चव्हाण
9404848420
9552288484