नंदुभाऊ पवार येनुर आत कोनगाम,जी.ठाणे मा गोरमाटीर चितंन बयटक पार पडी.

काल दि.25 तारकेन कोनगाम,जी.ठाणे आत गोरमाटीर चितंन बयटक पार पडी.गोरमाटी वास आजलगस कूणसही घटनादूरूस्ती आजलगस हूयी कोनी आन आलग आलग राज्यमा आलग आलग आरकसण,आलग आलग नाम 1950 ती तो 2016 ताळीं कू रीदो.गोरमाटीन तोडमरोडन,कती बजांरा,कती गोरबंजारा,कती लबान,कती लूभाणा,कती गवार,कती गू वार,कती कायी कायी.कती वोबीसी,कती यनटी,कती घटीं,कती यसटी,कती वोपन,कालेर बयटक मा आसो ठरो छ,की दिल्ली मा भव्यदिव्य आदोंलक मोरचीया वेवाळ छ.वोर वास आगेंर मीनाम 23 तारकेन न्यू पनवेल मूबंई आत 29 घटकराज्य आन 7 केद्रंशासीत परदेसेर लोकून बलायेम आयोछ.रननीतीर ड्राप्टीगं तयार करणो चालू छ.कालेर मीटीगेंमा मा.जेराम यीजंरावत( वूपजील्हाधीकारी,बाद्रां) ,राधेसाम बाणोत (बजांरा क.से.महासचीव) ,वीसणू चवाण(वाहतूक नीरीकसक),नीलेश राठोड( मंत्रालय मूबंई),नदूंभावू पवार( कोनगाम,समाजसूधारक) आरजूनीया सितीया भूकीया,पडींत राठोड(बदलापूर),प्रा.सतींया भूकीया,भासीया भूकीया,सेवालाल भूकीया,वूमेस चवाळं,वूमेस पवार,गेनसंघ चवाळं,आवीनास राठोड (बील्डर कलीयान) सीवा लावडीया ( दिल्ली),डा.वसंत राठोड( पनवेल),डा.दिनेस चवान,राजेदंर वडतीया,परकास राठोड (ठाने) वीजय राठोड (पोलीस),कीसन राठोड (पोलीस) सायेबराव राठोड(मीलट्रीमेन) वजीक गोरमाटीर साणेसरता आन डायसाण हजर वेते.आगेंर 23 तारकेर मीटीगं मा.रूपेस चवान( बील्डर,पनवेल) ये रकाडेछ.जबाबदारी से नदूं सगासेणेपर नाकेम आयच.कोयी लीडर कोनी तो कोयी सघंटना कोनी तो कोयी तीसमारखान कोनी मायी पडेवाळ.रननीती कू रीय वू वाटसप आन फेसबूकपर प्रपोगंडा करेर वात छेछा.तम फटूफाटू आन नकामी कोरी पोस्ट चालेदो जतलगस हाम ड्राप्टीगं तयार कराचा.सेवेन 23 तारकेन आगत करण आळूं यी मारोजा छ.रीस लोभ,पद,हार,फूल,साल,धोळेकपडा आसो आत छेछा.  

 आरजूनीया सितीया भूकीया

 प्रतिनिधि – गजानन डी. राठोड

चिफ एडीटर – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल

वेबसाइट – www.goarbanjara.com

भ्रमणध्वनी – 9619401377

Leave a Reply