ध्यास (बंजारा कवीता) सौ, अश्विनी रविंद्र राठोड

ध्यास

हातेम कोयता छ दाडी
गमागी छ हातेरी रेषा
भविष्य दकाये कायीं
कोनी रीछ आब कसेरी आशा

कष्ट संपतू संपरो कोनी
कना संपीये यी वाट
साटा तोडेर वेला ये बाई
घालरेछी येमेरी गाट

येगीछ वलटी सलटी
कोयता पकडन मारी आंगळी
हेट नवन साटा तोडू छू
पूटेपर पडगी छ खळी

घणो मेल मेली छू विश्वास
कामापेर हामार छ घण आस
हामारो कोनी वेरो विकास
साटा तोडेरो छूटणू एकच ध्यास

सौ, अश्विनी रविंद्र राठोड

सौ अश्विनी रविंद्र राठोड
सोलापूर

Leave a Reply