धनात्री..भिमणीपुत्र मोहन नायक

वाते मुंगा मोलारी
My swan song

धनात्री….

“हामार तांडेमं पानढाळ करेवाळर ८\१० मनक्यार एक टोळी छ.ओनेनं मोट धनात्रीवाळ कचं.आज ओ से भळन रानेम जान पूजापाती करन धनात्रीर उजळणी करचं..”!

लांबोकीडा वतारेर मंतर-

ओवाकारू,ओयनमा अंतका मंतका गोर का लटका!

ये मंतरेर अर्थबोध वेयेनी;पणन ये मंतरे माईरो लांबोकीडा उद्धेसन आमेलो जकोण “गोर” इ शब्द ई घणो मोलेर छ.गोरमाटी ये नागवंशी छ येर इ निदर्शक छ.अभ्यासकेर संशोधनेसारू ई मंतर घणो मुंगा मोलारो सिद्ध वचं.

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र