दोस्तो सवार श्री.रविराज राठोड संयोजक गोर बंजारा संघर्ष समिति भारत,

दोस्तो सवार श्री.रविराज राठोड संयोजक गोर बंजारा संघर्ष समिति भारत, येनूर उपस्थिती म मानपाडा गोर बंजारा संघर्ष समिति मानपाडा शाखा अध्यक्ष प्रकाश राठोडेर घर 12:00 वाजेती 1:30 वाजे ताणी महिला मंडळ चर्चा व मार्गदर्शन वोर पच 1:30 वा. ती 2:00 वा.ताणी मोटर बाईक स्टिकर वितरण। वोर बाद 3:30 वा. ती 4:30 वा. ताणी कल्याणे म विरेंद्र राठोड व्दारा बलाई हुई  “मिशन 10” बैठकेम जायेर छ. पतो… अग्रवाल काॅलेज रामबाग 4 कल्याण पश्चिम येत शामील व्हेयेर छ.
धन्यवाद…….
स्वयंसेवक
श्री.गजानन डी.राठोड
गोर बंजारा संघर्ष समिति भारत,

Leave a Reply