“दवाळीर गोदन करतु वणा”

==
गोधन करतू वणा

१ ) कासी

२ ) बरू

३ ) लांबडी

४ ) गनेरीर फूल

५ ) कारोळार फूल

वापरतेते.
===
गोधन पूजेसारू

१ ) बरूरी पाच काडी

२ ) कूरल

वापरतेते.
====
-मारतीया रामचंधीया भूकीया
==
गोधन करतू वणा

१ ) कासी

२ ) बरू

३ ) लांबडी

४ ) गनेरीर फूल

५ ) कारोळार फूल

वापरतेते.
===
गोधन पूजेसारू

१ ) बरूरी पाच काडी

२ ) कूरल

वापरतेते.
=====
गोरधन पुजन

आ ये वु ।।
गाई गोदा फु ।।
केवड्या मेवडया ।।
बांडीया बुच्या ।।
घोडेरी कटार ।।
लांबी लेर धोळी हारं ।।
खंडडीभरी गावडी ।।
तळावभर घी ।।
आन धन देसे दवाळी मावली ।।
====

-मारतीया रामचंधीया भूकीया
सौजन्य:-
गोर कैलास डी.राठोड
प्रचारक/स्वयंसेवक
गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,व
Chif Editor Goar Banjara online News Portal,
Website: www.goarbanjara.com

image