तीज बोवेर गीत goar.Prakash Rathod

🙏जय सेवालाल🙏

से गोर भाई / भेणेन विनंतीच कि  ई बंजार सांस्कृतिक  लोकगीत जास्ती जास्त ग्रुपेमाई पोस्ट करो.

🌺गीत = 7 तीज बोवणे🌺

साई संसा बागेती आई, सोनकी
तारो मायेनारो दल भिजगओ!

झूरलो नचावती  आई, सोनकी
तारो मायेनारो दल भिजगओ!

सायडो घोरावती आई, सोनकी
तारो मायेनारो दल भिजगओ!

भीयावूरो  झूरलो लाई, सोनकी
तारो मायेनारो दल भिजगओ!

याडीवूरो झुरलो लाई, सोनकी
तारो मायेनारो दल भिजगओ!

रमती – रामाडती आई, सोनकी
तारो मायेनारो दल भिजगओ!

     🌹जय गोर🌹
     🌷 जय बंजारा🌷

image

   गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
  अध्यक्ष जय सेवालाल बंजारा  
   प्रतिष्ठान, ठाणे
  मु. प्रतापनगर ,सोलापूर
        8976612843
        8380905000