ता.14-15/4/16 न काही पुस्तकेर प्रकशन. ….समाज भूषण किशनभाऊ राठोड, मुम्बई…

प्रतिनीधी…
रविराज एस. पवार 08976305533

              से.. सन्माननीय गोर् साहित्यिकेन नम्र निवेद …जे साहित्यिकेर …बंजारा धर्म, संस्कृती,..बंजारा संत ..ये विषयेपर जेर लिखाण व्हेगोच ….जेण ये विषयेपर लखेर छ ..जे साहित्यिक पुस्तक छाप सकेनी ….असे साहित्यिकेन सुवर्ण संधी ….समाज भूषण किशनभाऊ राठोड, मुम्बई… आपने स्व-खर्चेती…. गोर् बंजारा साहित्य सम्मेलन वाशिमेम ..साहित्यिकेर शंभर पुस्तक प्रकाशनेर जबाबदारी लिदेते …8 साहित्यिकेर पुस्तकेर काम चालरोच…14-15/4/16 न काही पुस्तकेर प्रकाशन भक्तीधाम लोकर्पण सोहळाम मान्यवररेर शुभ हातेती करेर छ ….ओरे  सारू…से साहित्यिक भाई आओ … रविवार दी.13/3/16 न 11वाजता …स्थळ -लँन्ड्स्केप कार्पोरेट सेंटर “ए” विंग 6 वा मजला, अंधेरी -कुर्ला रोड जे बी नगर अंधेरी (ईष्ट)-मुम्बई -59

image