“तांडेसामू चालो” कवी,डॉ दीपक राठोड

तांडेसामू चालो
जरा तांडेसामू चालो

तांडेरो विकास वेणों…
प्रगतीरे साथ रेणो

जमानेरे साथ रेणो

जमिनेप रेताणीन

आकाशेम झेप लेणो

जरा तांडेसामू चालो

तांडेरो विकास वेणो..
सनवार मना लेणो 

संस्क्रुतिन बचा लेणो

गोर जना जना मळ

गोर बोली बोल् लेणो

जरा तांडेसामू चालो

तांडेरो विकास वेणो..
शीके पड़े शेज रेणो

वाईट व्रुत्ती छोड़ देणो 

एकोपाती रेये सारू

मोटेन मोटपण देणो 

जरा तांडेसामू चालो

तांडेरो विकास वेणो..
वीचारेती सूज्ञ रेणो

आडरो जेनं साथ देणो

समाजेन वटायेन 

मदतीरो हाथ देणो 

जरा तांडेसामू चालो

तांडेरो विकास वेणो..

– कवी,डॉ दीपक राठोड

तांडेसामू चालो अभियान

 समन्वयक,यवतमाळ जिल्हा.

  तांडेसामू चालो अभियान

– ध्यास समग्र पुनर्रुत्थानाचा..!

ग्लोबल तांड्याचा..!!

प्रमुख प्रतिनिधि: रविराज एस. पवार, 8976305533