डॉ.जगदिशकुमार जाधव भोकर येथे वैद्यकीय अधिकारी पदी निवड

भोकर (प्रतिनिधी) – ग्रामीण रूग्णालय भोकर जि.नांदेड येथे वैद्यकीय अधिकारी पदी डॉ.जगदिशकुमार जाधव यांची निवड झाली. डॉ. जगदिशकुमार हे बारड पो.स्टे चे ऐ.एस.आय देवराव सकरू जाधव यांचे धाकटे चिरंजीव आहेत. डॉ.जगदिशकुमार ने सांगितले की, माझे दादा-दादी सकरू जाधव सौ.तोताबाई जाधव यांचे स्वप्न होते की त्यांचा नातु डॉक्टर व्हावा आणि आपल्या क ा ं ड ल ाr क ा o क ा न ा इ ऊ क तांडय़ाचे नाव निघावे त्यांच्या ह्या आशिर्वाद प्रेरणे wळे मी आज डॉक्टर होऊ शकलो आणि समाजाची सेवा करण्याचे काम करत आहे. डॉ.जगदिशकुमार जाधव त्यांच्य ह्या निवडी बद्दल बंजारा पुकार तर्फे अभिनंदन करण्यात आले