ठाणे जिल्ह्यात रिक्षा चालक मालक संघटनेची स्थापना

15 ऑगस्ट 2014 रोजी गोर बंजारा संघर्ष समिति, जय सेवालाल बंजारा सेवा संस्था व इत्यादी संघटना,मंडळ एक होऊन सहकार्य केले.

image