जिवण इ एक जञा

भाईयो जिवण इ एक चार दनेर जञा छ।ये जञा माई जे काई लेयेर छ ऊ लेलो भियाओ चार दने माईती दी दन तो आपण काई ला करन विचारे म चलेगे तो भियाओ बचे छ फक्त दी दन ओ दी दने माई काई आसो चिज लो की दुनिया आपणेन जन्मो जन्मी ध्यान रकाडीय कुनसी आसी चिजे मत लो की समाजेन दुख व्हीय अणि आसो काई करो की समाजेर भलो व्हीय भियाओ मन वजी एक वात कयेर छ इ वात लक्षेम हर घडी रेयेदो की केरी वाते सांबळन केरी खराबो मत करो कोई आच्छो केरो व्हीय तो ओर वातेन समाजे ताणी पुचाओ।
विचार बदलते रिय तो जिवणेम बदल घडीय एक मनुष्य एक विचार सौ100मनुष्येम बदलाव ला सकच आच्छे विचार करो भाईयो सोबतेम आपणे भाई वनून आच्छे विचार दो येच विचार आपणेन जन्मो जन्मी जिवंत रकाडीय दुनिया र मनेमाई
जय सेवालाल


गजानन डी राठोड
गोर बंजारा संघर्ष समिति भारत
9619401377

2 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar

Leave a Reply