जागो अन सेन जगावो अंधारो घणो हेगो.

                सत्यजीवन

हनु दिटे हम से मानव एकज ईश्वर निर्मित छा, कोई भेदभाव छेनी परंतु मानव प्राणी आपणो आपणो परीवार समाज नाळी नाळी नामेती ध॔र्मेती बंधगेच अन वोरो फायदो ये लोकशाही देशेम लेरेच अन मनक्या मनक्या म भेदभाव करनाके करन आज ‘जेरकन लकडी वोरज भेंशी’!
जेरेकन मेजोरीटी वोरोज खरो हेरोच अन एकलो मनक्या खरो रेता भी खोटेर साथ देणू
अस प्रथा निर्माण हेगीच तो परीस्थिती नुसार स्वताम बदलाव लाणु गरजेर छ,
करन ये लोकशाही देशेम अन भारतीय राज्यघटनार आदर सन्मान करन वोरो वाचन करणु गरजेर छ हर गोरभाईन आपणो अधिकार समजन लेणु गरजेर छ आपणो अधिकार आपणेण मळेन चाये वोरवास आपण समाजेम “एकता” रेणु गरजेर छ, हेगे जरी लाखो करोडो शरीर तरी एक “पवित्रआत्मा” ती एक जाग बंधजाणु आज काळेर गरज छ, करन संपुर्ण देशेर गोरबंजारा परीवार समाज एक मुठीती एक आचे विचारेती गोरबंजारा समाजेरो सदगुरु सेवाभयार आचार विचार अनुकरण करन समाजेम एक नवीन चेतना निर्माण  करणु आवश्यक छ करन नवीन लोईर मार गोरभाईओ एकता निर्माण करो भाई- भाई माई स्नेह निर्माण करो एकमेकेर हाथ पकडन एक साखळी तयार करो अन आपण आयेवाळी पिढीन एक दिशा देजावो नही तो ये गोरपरीवारेर अस्तित्व नष्ट हेजाये ये वाते मनेम उतारन जागो अन  सेन जगावो अंधारो घणो हेगो अब वजाळेम आवजावो हेवादेवा छोडो अन मनेती मन जोडो अन आपणो अन आपणे समाजेरो रण चुकाणु आपणो कर्तव्य छ, समाजेती जुडो अन सेन जोडते चालो,
ई सत्य वात मनेम उतारन खरेम उतारो, ई सारी गोरभाईन विनंती छ।
धन्यवाद भियाओ.
           किसु…….

image

गोर. रविराज एस. पवार
गोर बंजारा संघर्ष समिति, स्वयंसेवक.
भारत बंजारा भक़्ति सेवामाला समिति
       कोष्याध्क्ष. 8976305533