“जागो अन् उठो”

जय सेवालाल भाईयों👏
जागो..अन् उठो तमारो गोर बंजारा समाज लार रेगोच वोर विचार करो…तमारे समाजेन निस्वार्थी भाईर गरज छ | समाजेर अस्तीत्व बणायर छ | समाजेर गोर गरीबेन खरो न्याय मळायर छ | गरीबेर बालबच्यान आचो मार्गदर्शन देन शिक्षणेर म्हत्व देयेर छ | जर आपण एकजाग जुडगे तो समाजेर अस्तीत्व बणजाय..!! जुडो समाजेती अन् जोडो समाजेन..!!
जय सेवालाल👏 तमारो एक आचो विचार सारी समाजेन आंग लेजायर ताकत रकाडच..एकच विचारेम समाजेर इतिहास बणायर ताकत छ | तो उठो तयार हो एकवेन संघर्ष करो..!!
गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत येर सोबत जुडो..निस्वार्थी लोकुर गरज छं | श्री रविराज राठोड संयोजक गोर बंजारा संघर्ष समिती व संपादक राज बंजारा हिंदी साप्ताहिक भारत, येंदुर सोबत जुडन समाजेर विकासेर पायरी बाधां..वो वेळेन समाज केशुला नई मोरीयं…!! सेवा भायार बोल खरे विय इ आपेक्षा छं |
जय सेवालाल..👏
तमारो भाई गोर कैलास डी. राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत…!!

Leave a Reply