जवळी ता.पुसद येथे जी.प.शाळेच्या नवीन इमरतीचे भूमीपूजन

image

जवळी ता.पुसद येथे जी.प.शाळेच्या नवीन इमरतीचे भूमीपूजन करतांना व स्वयं अध्ययन उपक्रमात विदयार्थ्या सोबत व जनतेला मार्गदर्शन करतांना युवानेते श्री ययातीभाऊ नाईक जी.सदस्य यवतमाळ तथा उपाध्यक्ष बाबासाहेब नाईक सुतगिरणी पिंपळगाव ता.पुसद जी.यवतमाळ १४-१२-२०१४
image

Leave a Reply