जय सेवालाल बंजारा सेवा संस्था

या संस्थेचे उद्दीष्ठे खालील प्रमाणे आहे

1. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करणे व त्यांच्या अडचणी दुर करणे.
2. समाजात एकञता आणने.
3. ग्रामीण भागातील मुलांना योग्य दिशा दाखवून त्यांचे मनोबल वाढवीणे.
4. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार व त्यांचे हक्क मिळवून देणे.
5. प्रत्येक गावात ईगंलिश स्कूल ची निर्मित करणे.

image

Leave a Reply