जय सेवालाल बंजारा सेवा संस्था

सर्व देवी भक्ताचे हार्दीक अभिनंदन
सौजन्य सामकी माता महिला बचत गट
डोंगरीपाडा जी.बी.रोड ठाणे,पश्चिम.

image