छोरीन हवेलीरो ढावलो वायार पहीले

Banjara woman Haveli dhawalo

आपने बंजारा समाजेर हर छोरीन इ हवेलीरो ढावलो वायार पहीले सिखन्ळू चाये,,,!!!

आपने बंजारा समाजेर हर छोरीन इ हवेलीरो ढावलो वायार पहिले सिखन्ळू चाये,,,!!!

हवेली ढावलो !!!!!

बापेर कडी:

“छुट मत जायेस ए हवेली ,,,,
मारेजे नायेक बापुरी हवेली” ,,,,आंहीया !!!!!

तारेजे राजेम आछोज खादी ,,
तारेजे राजेम आछोज पीदी ,,,,,,,आंहीया !!!!!

तारेजे राजेम आछोज ओढि ,,,
तारेजे राजेम आछोज पेरी ,,आंहीया !!!!!

मारे बापुरी नंगरी,,,
वाडलासू वदेस ,,,
फुलेरासु फुलेस ,,,
लिंबडासु मोरेस हवेली,, ,,आंहीया !!!!!

हाथ घालू जत भरो भरो राकाडेस ,,,,
मारे बापुरी नंगरी हलोळो लेयेस” ,,,,,,,आंहीया !!!!!

याडीर कडी:

“धोळेसे हंसलेरी,,,,
पीळेसे भूरीयारी ,,,
मारी लाडेरी नायकण याडी ,,,,,आंहीया !!!!!

तारे मोठेसे पेटेम घालन,,,,
घडीसेक गोकल मारी घमलण याडी,,,,,,आंहीया !!!!!

तारे काडेर पोतडिया करन ,,,,,
तारे काडेबार बांधल मारी सौजण याडी…. आंहीया !!!!!

तारे टांगेरी वांकडी करन,,,,,
मन घाली हिंडे मारी पातळी याडी “,,,,आंहीया !!!!!

भाईर कडी :

“पान खावं तो बत्तीसी खलरे वीरा,,,
उमकी झुमकी कडेरी कणदोरी कारेलरे मारेवाडी वीरा ,,,,आंहीया !!!!!

कागदेरी पुडी करन खिसेम घालन,,,
घडी एक गोकेल रे मरो पातळो वीरेणा ,,,,आंहीया !!!!!

वेतरेरी छडी करन ,,,
तारे कांधे परीया घाली हिंडलरे मरो लाडो विरणीया ”,,,,आंहीया !!!!!

भोजाईर कडी :

“घुमते घागरेरी ,,लाखिया चूडलेरी,,,
मारी लाडेरी भावजो ,,,,,,,,,,आंहीया !!!!!

पगेरी झान्जरी करन ,,,
छम छम चाले मारी वालोळी भावजो ,,,,आंहीया !!!!!

चांदारी ,, चकोरी देख ज्यू,,,,
मारे वीरान देखेस मारी मारोणी भावजो” ,,,,आंहीया !!!!!

भेनेर कडी :

“जोडारी जायेणे ,, फेटीयारी लावणे ,,
गोळेरी गलवाणे,,,, ,,,,,,आंहीया !!!!!

मारे नायेके बापू हरो ताको घर अवतो ,,,,,
तम लोटा पाणी दीजो मारी सोबतेरी जाएणो ,,,,,आंहीया !!!!!

पर घर जान तो,,,,उठतू बेसतु ,,,
अपणी रमती घमती घणी हरदे अयिये मारी दलेरी सातणो ” ,,,, ,,,,,आंहीया !!!!!

मारे याडी बापूरो आंगणो सुनो करन ,,,,
आपणी संगत छोड चाली मारी सौजणी जायेणो ,,,,,आंहीया !!!!!

आंहीया !!!!!

आंहीया !!!!!

आंहीया !!!!!

गोर रविराज सुभाष पवार
मु: शामपुरहळ्ळि तांडा
ता: चित्तापुर जि: गुलर्बगा
कर्नाटक. 585218
गोर बंजारा संर्घष समिति (भारत)
स्वयंसेवक
(भारत बंजारा भक्ति सेवामाळा समिति)
सेवामाळा गुरू….
8976305533

Tag: Banjara culture, goar Banjara sanskruti