घण दुख़ेर वात.. घण दुख़ेर वात.. घण दुख़ेर वात

जय सेवालाल

भियावो कालेन जो पेपरेम जो बातमी आयी यी वात रामराव महाराजेन मालम छ कायी????
कोयी रामराम महाराजेन विचारेचो कायी???
तारीख. 12/02/2009 सालेम बापु स्वता सेवागडेम मुर्ती स्थापन किदो अऩ 15/02/2009 सेवालाल जयंती दाड स्वतार हातेती भोग लगाडो.
वो दाड आद्रप्रदेसेर मुख्यममत्री, हरीभाऊ जी राठोड़ साहेब, व समाजेर मोटे-मोटे लोग भि उप्सतित वेत्ते.
अऩ लेटरेपर स्वता हस्थाक्शर करमेलोछ.
वो दाड रामराव महाराज, सेवालाल महाराजेर मुर्तीन कसेन मानो??
बापु वो दाड विचार करताणीज तो किदो वेणुनी.
अजी एक वात सुरगोन्डन कोप्पा कर्णाटकेम भि रामराव महाराज स्वता जाताणी वतेर नाळी मुर्तीन भी  स्वयं हातेती अभिसेक करताणी स्थापना किदोछ.
अऩ वतेर भि लेटरेपर स्वता हस्थाक्शर करमेलोछ अऩ सुरगोन्डन कोप्पाज सेवालाल महाराजेर जन्मस्थान छ हनु केताणी गोछ कच्छ.
बापुन कायी वेगोच, बापुन वोे दाड काह..कोनी कळो की म जर हनु किदो कतो आयेवाळ दाड मार गोरूपर मोट संकट आये हनु कळोकोनी कायी??.
आज बापुज हनु केरोच कच की सेवालालेर फोटो काह वेचरेचो केरोच? ये वाते सांभळ ताणी समाजेर घण दुखेंर वात छ.

तिसरो वात सोलापुरेर UR प्रतिष्ठाने वाळ अपण गोर भायीवो सेवालाल महाराजे 376व जयंती छ केताणी भव्य रँली काडेर नियोजन करमेलेच.

बंजारा समाजेर नायेक, कारभारी, डाव, साणे गोर भायीवो ये वातेर सोछ बदलन सुधार करनु हणु मार  विनंती छ.
मार लखणीम कायी चुक वेगी विये तो तमारो नानकीया भायी समज ताणी माफ करदीयो यि मार विंती छ.

image

image

गोर. रविराज एस. पवार
स्वयंसेवक
गोर बंजारा संघर्ष समिति (भारत)व
भारत बंजारा भक्त़ि सेवामाला समिति
कोष्याधक्ष.