गोर स्वयंसेवक संघ प्रभावी बणाये सारू समाजे सामुती जे सूचना आईच ओरो विचार करेमा आवरोच – गोर स्वयंसेवक संघ 

*विशेष सूचना*

————————

गोर स्वयंसेवक संघ प्रभावी बणाये सारू समाजे सामुती जे सूचना आईच ओरो विचार करेमा आवरोच :- 

 *१)व्यवस्था सारू काही पद निर्माण करणु करन सूचना आईच . ओरो विचार करन -* 

 (१)मुख्य संघ प्रमुख

 (२)मुख्य मार्गदर्शक

(३) मार्गदर्शक 

(४) प्रांत संघटक 

(५)विभागीय संघटक 

 (६)जिल्हा संघटक 

 (७)तालुका संघटक

 (८)तांडा संघटक 

 (९)प्रचारक 

   असे काही वेगवेगळे पद व्यवस्थासारू निर्माण करेमा आवरेच. 

 *२) दुसर एक विशेष सूचना अस आईच की,  सेन ये संघेमा स्थान देणो . ऊ कुंणशिभी संघटनामा काम करतो व्हेणो तरी ओन ये संघेमा काम करेर संधी देणो* .

    ये सूचनारबी विचार करन तात्पुरते  स्वरूपेमा इच्छुक भाई भेनेऊन ये संघेमा सेवा करेर संधी देयमा आवरीच . जो बी भाई भेने गोर स्वयंसेवक संघेमा आपणी सेवा देयन इच्छुक छ ओ 9595765235 ये whatsapp नंबरेपर आपणो पूर्ण  बायोडाटा आणि एक फोटो 

 *५ सप्टेबरेतोनी* वाट लगाडणु .
   *१० सप्टेबर २०१७ रोजी गोर स्वयंसेवक संघेर रूपरेषा ठरायेसारू पेल बैठक लेयेरो विचार छ .* 
 तरी आपण माहिती जल्दी देमेलणु . 

            *आपणोच* , 

   *फुलसिंग जाधव , औरंगाबाद* 

        8999098265/9595765235

——————————————

 तम फेसबुकेरे माध्येमाईती बी जुड सकोचो .

 *गोर स्वयंसेवक संघ ग्रुप* 

           आणि

 *phulsingbhai ji* 

——————————————

Banjara Live
www.goarbanjara.com

Gajanan D. Rathod 

Chief Editor – Bajara Online News Portal. 

9619401377

Leave a Reply