गोर स्वयंसेवक संघेर सिद्धांत 

*।। *गोर स्वयंसेवक संघेर सिद्धांत* ।।

=======================

गोर स्वयंसेवक संघ आपणे सेवामा  जल्दी आवरोच . ई संघ एक ठोस सिद्धांतेपर चालेवाळो छ .

  हानु केयेमा आवच की ,  *अनुभव घणो मोठो गुरू छ* . अनुभवेमांईती  प्रत्येक मनक्या जीवणेमा नवी वाते शिकतो जावच . शिकतो – शिकतो  आपणेमा बदल घडावतो जावच .  ये अनुभवेर आधारेपरच  *गोर स्वयंसेवक संघ*   जलमेन आवरोच . 

     आपण सारीरो *अनुभव* ई छ की , लोक आपण – आपण काम धंदा तो करच , पण समाजेमा असे कांई लोक छ , ओ  आपण  90% पेक्षा जास्त  ऊर्जा ,शक्ती, चेतना , वेळ  आपसेमा भांडेसारु , एकदूसरेर टांगे खिचेसारू, भलो बुरो केयेसारू , एकदुसरेन गाळी देयेसारू , दुसरेन कमी लेखेमा, होटो खेचेमा, म कतरा मोठो दुसरे कसे हलके ई साबित करेसारू घालरेच . असे प्रवृतीर लोक आपणे समाजेमा जास्त छ,  करन आज समाजेर जादा शक्ति आपपसेमा लडेमा  वाया जारीच . ई बिमारी समाजेसारू कतरी खतरनाक छ ,  येरो विचार करेसारु कोई तयार छेनी , केरी कन वेळ बी छेनी .

      हाम थोडासो वेळ काढन , ये वातेपर थोडासो चिंतन किदेचा . ओ चिंतनेपर चिंतन करन *गोर स्वयंसेवक संघेरो*  संकल्प लिदेचा 

———————————————

   *गोर स्वयंसेवक संघेर सिद्धांत*

  

  (१)  आपणी सारी शक्तिरो, योग्यतारो उपयोग समाजेमा सकारत्मक विचार पेरे सारू करणु . 

     आपणी ऊर्जा, शक्ती , वेळ समाजेरे भलेसारु, कल्याणेसारू, उत्थानेसारूच खर्च  करणु .  

 (२) कोई समाज , व्यक्ति ,जात, धर्मेविषयी व्देष, इर्षा , तिरस्कार, वैरभावना मनेमा रकाडन काम न करणु .आपणो वेळ, शक्ति, योग्यता समाजेमा सकारात्मक विचार पेरे सारूच लगाणु .   

     कोई समाज, व्यक्ति, जात, धर्मेर बाबतीमा नकारात्मक विचार लकेमा , समाजेमा पेरेमा , टीका- टिप्पणी करेमा आपण योग्यता , शक्ती ,  वेळ  खर्च  न करणु .                         

 (३) बेकार वातेपर आपणो वेळ खराब न  करणु. ओमा माथो न घालणु . 

(४)  सभा , संमेलनेमा दुसरेर विचार शांततेती सांभळेर आदत लगाडणु . विरोध करेर भूमिका छोडणो .  तात्काळ  प्रतिक्रिया न देणो, रिएक्ट न वेणो. संस्कार, शिष्टाचारेरो महत्व जाणणो . शांतमातेती विचार करन आपण विचार मांडणु.

 (५) इतिहास ढुंढेमा वेळ न घालणु. इतिहास निर्माण करेसारू प्रयत्न करणु . 

(६) जगेसोबत चालेर आदत लगाणु . 

 (७) समाजेमांई  गटबाजी न करणु . समाजे मांईरी गटबाजीन प्रोत्साहन न देणो .

(८) सोता आपणे जीवणेेमा नियम, संयम , सदाचार लायेर प्रयत्न करणु . निराभिमानी,  नि:स्वार्थ भावनाती काम करेर सवय लगाणु . सोतान मोठो करेसारु धडपड न करणु . 

(९) समाजेसामुती  मान सन्मानेर अपेक्षा न करणु . लालचेती दूर रेणो.

१०) समाजे भारेर किंवा समाजे मांईर जे लोकुती आपणो पटेनी  उनुर सोबत वादविवाद करेमा आपणो किमती वेळ , शक्ती बरबाद न करणु . वती दूर वेजाणो .  

 ११) समाजे भारेर किंवा समाजे मांईर जे लोक *गोर स्वयंसेवक संघेरे*  विचारेन , कामेन विरोध करे ओ लोकुन आपण मार्गदर्शक , प्रेरणा स्रोत , शक्ती मानणु . उनुती वाद घालेमा आपण वेळ, शक्ती खर्च न करणु . उनुर बाबतीमा   व्हाट्सएप्प, फेसबुक किंवा इतर कुणसेही सोशियल मेडियापर  विवादास्पद, अपमानजनक लिखाण न  करणु . आपणो कती चुकरो विये तो ओ चुके सुधारणो . चुक दकाळेवाळेऊन धन्यवाद देणो .

=========================

  * *गोर स्वयंसेवक संघेर* *  उपरेर विचार जेन पटच ओ हमारे सोबत जरूर आवणु आणि आचे काम करेर सोगन लेणो . 

=========================

संपर्क करेसारू :

Whatsapp No 9595765235

=========================
गजानन डी. राठोड

प्रमुख प्रतिनिधि – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल