गोर साहित्येंम गोत्र प्रतिक:आदिम ईतीहास,

गोरमाटी आजभी गोत्रचिन्हे विषयी taboo पाळं छ.आोनं पवित्र मानं छ.आोर नाम लेयेनी.
रामावत-मोर
हारावत-हारवड
मुढ-मारुक
लावडीया-लावी
करा-लांबोकिडा
पालतिया-मेदडी 
ये गोरुर गोत्रप्रतिक छ.!
बंजारा साहित्यकार:भिमणी पुत्र मोहन नायक,
सौजन्य:गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,

image