गोर संस्कृतिर आलग औळख छ,घटी पिसतू वणार गित:- आरजूनीया भूकिया,

++++ घटीपरीयार गीद+++++

,,मारे यीरारी वारसेकी माढी यं
मारी माढी तो बायी पढ़ी आन झढी यं
मारो यीरा रोज तो दूधबाटी खाव य
फ़ोन कीदी कलाग तो जोरेती भल्डाव यं
कायी कूय बायी घेतलारी साक़ी यं
काछेरे बघंलाम बेटी येरी माकी यं

मारो यीरेणीया बायी सालेम येकणा आव यं
दी दी फनी केळा येकलोच गटकजाव यं
खादीपीदी कायी वू करांयी यीचारेनी यं
भूघढा लेयेन पीसा कना देयेनी बायी यं

बाप भी मरगो आब याडी भी मरगी यं
यीरारी टांडरीती हवेलीरी वाट बी छूटगी यं
कायी भूझूं यीरा तारी माढी आन गाडी नं
कायी चाटू यीरा तारी नवकरी आन पाणी नं
आसो कसो बेक़दरी जलमो कदर का आयेनी रं
ढाटी बूढानाको वजी गदढी तणानताणीन कू बोली ची रं
फूकू कायी माढी तारी,चाटू कायी माढी रं
छरीती काटूँ कायी तोन आब,बाळन भूझूं कायी रं

कायी आसो जलमो यीरा तू रे बेक़दरी रे
का आटायेनी तोन भेनढेरी हाके रे
कत फेडीस तारो नकली यी पापे रे
खूधांजायीस माधां आब सधर तरी जायेस रे
बोका सरीक आकी तारी सूरेस सरीक आकी रे
कायी कायी गोकी तोन कत कत ढाका रे
चदगावू निकळीस करन मन कोनी लागो रे
आगभूकरोची का तू नू आब तरी आजो रे

आरजूनीया सीतीया भूकीया(मेघावत)

सौजन्य:- गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,

Leave a Reply