गोर राजवट

🍀गोर राजवट🍀
जय सेवालाल

देख भिया वात छ आपनी समाजेर एकतारी ।
समाज तो छ भोळो कतीतरी कमी पडरीछ हामारी ।

शिकगेछा हाम करन समाज करोछ आपनेती आशा भारी ।
समाज जना एक करिया आपन वाते करा सत्तारी ।

सेवाभाया आजो सेवाभाया आजो करेछा हाम भारी ।
देखन आपनो काम सेवाभाया व्होटो आये काई आबतरी ।

देख भिया वात छ आपनी समाजेर एकतारी ।
समाज तो छ भोळो कतीतरी कमी पडरीछ हामारी ।

देखन भिया काम दुसरेरी खुश व्हाचा आपन भारी ।
समाजेर काम आव जना कराछा आपन तारी मारी ।

देखरोछ सेवाभाया आपनेन आब आयेवाळो कोनी माघारी ।
सेवाभाया केगेछ जे वाते आब ध्यानेम घालला हामारी ।

देख भिया वात छ आपनी समाजेर एकतारी ।
समाज तो छ भोळो कतीतरी कमी पडरीछ हामारी ।

काम छोडन आपने समाजेरी निंदा कराछा हाम येरी वोरी ।
समाज जुडरो कोनी जुडरो कोनी केते हिंडरेछा हाम भारी ।

संळलो गोर भाई ये वाते छ हामारी तमारी ।
सांभळा कोनी एकमेकेरी तो नुकसान हेजाय हामारी ।

देख भिया वात छ आपनी समाजेर एकतारी ।
समाज तो छ भोळो कतीतरी कमी पडरीछ हामारी ।

        चुक भुल माफ करिजो

🍀जय गोर जय सेवालाल🍀

दि.08.04.2015

भास्कर राठोड
    ठाणे
8108024332

Leave a Reply